Sunday, January 06, 2008

Něco o zákonodárcích

Tak jako informatik nemůže ladit programy v rutinním provozu, neměl by ani zákonodárce ladit své zákony až po uvedení v platnost.

-- RNDr. Jan Skula, CSc.

No comments: